تماس با ما

اطلاعات تماس آموزشگاه پارسایی به شرح ذیل می باشد :

🏴     اصفهان ، خیابان نیکبخت غربی ،روبروی کتابخانه میرداماد، پارسا کتاب

☎     ۹۵۰۱۱۱۹۵ – ۰۳۱